İDARƏEDİCİ

прил. 1. идара ийидай, чӀехивал ийидай, регьбервал ийидай, регьбер (мес. партия); 2. тех. кӀвалахардай, гьерекатдиз гъидай, са механизмдин гьерекат (кӀвалах) къайдадик кутадай (мес. механизм, система).
İDARƏDARLIQ
İDARƏLƏNƏN

Digər lüğətlərdə