İDARƏLƏNƏN

кил. idarəolunan 1).
İDARƏEDİCİ
İDARƏLƏRARASI

Digər lüğətlərdə