İDARƏSİZ

прил. 1. чӀехиди, регьбер авачир, кьилел идара ийидай кас алачир (мес. хзан); 2. мадара тийир, мадаравилиз амал тийир, исраф ийидай.
İDARƏOLUNAN
İDBAR

Digər lüğətlərdə