idealistcəsinə

zərf. idéalistiquement

idealist
idealizə

Digər lüğətlərdə