İKİAKTLI

прил. кил. ikipərdəli.
İKİAĞIZLI
İKİARŞINLIQ

Digər lüğətlərdə