İKİCİNSLİ

кил. ikicinsiyyətli.
İKİCİNSİYYƏTLİLİK
İKİCİNSLİLİK

Digər lüğətlərdə