İKSİR

\[ər. əsli yun.\] сущ. 1. эликсир; 2. пер. илаж, дарман.
İKS
İQAMƏT

Digər lüğətlərdə