İKTİFA

сущ. устар. удовлетворение, удовлетворённость, довольство чем-л.; iktifa etmək (eləmək):
1. удовлетворяться, удовлетвориться, довольствоваться, быть довольным
2. быть достаточным
İKSİR
İQAMƏT

Digər lüğətlərdə