İLĞIM

quru düzlərdə, səhralarda buxarın yerə yığılıb uzaqdan su mənbəyi kimi görünməsi.
İLGÜN
İLHAM

Значение слова в других словарях