İLĞAR

is. qəd. Ansızın hücum, basqın, düşmən torpağına süvari hücumu.
□ İlğar etmək – ansızın hücum etmək, basqın etmək.
…Cərrah ibni-Əbdüllah iyirmi beş min nəfər ləşkər ilə üzərinizə ilğar edirlər, qafil olmayasınız. Dərbəndnamə”.

İLGƏKVARİ
İLĞIM

Значение слова в других словарях