İLAHİLƏŞDİRMƏK

глаг. обожествлять, обожествить; обоготворять, обоготворить кого, что . Təbiəti ilahiləşdirmək обожествлять природу, insanı ilahiləşdirmək обоготворять человека
İLAHİLƏŞDİRMƏ
İLAHİLİK

Digər lüğətlərdə