İLGƏKVARİ

кил. ilgəkşəkilli.
İLGƏKŞƏKİLLİ
İLĞAR

Digər lüğətlərdə