İNADÇILIQ

кил. inadkarlıq.
İNADÇI
İNADEDİCİ

Digər lüğətlərdə