İNFİNİTİV

I
сущ. лингв. инфинитив (неопределенная форма глагола)
II
прил. инфинитивный. İnfinitiv cümlə инфинитивное предложение, felin infinitiv forması инфинитивная форма глагола; см. məsdər
İNFİLTRAT
İNFLYASİYA

Digər lüğətlərdə