İNGİLİSPƏRƏSTLİK

сущ. ингилиспересвал.
İNGİLİSPƏRƏST
İNHALYASİYA

Digər lüğətlərdə