İPƏKAÇAN

кил. ipəkəyırən.
İPƏK
İPƏKÇİ

Digər lüğətlərdə