İSƏVİLİK

сущ. устар.
1. христианство (религия)
2. христиане
İSƏVİ
İSFAR

Digər lüğətlərdə