İSLAHEDİLMƏZ

кил. islaholunmaz.
İSLAHEDİCİ
İSLAHEDİLMƏZLİK

Digər lüğətlərdə