İTƏLƏYİCİ

сущ. техн. кӀвалахдай вахтунда механизмдин паярин везият атӀумруналди (рум гуналди, хуртӀ гуналди, эцягъуналди) дегишардай механизм.
İTƏLƏŞMƏK
İTGƏ

Digər lüğətlərdə