İTAƏTLİLİK

кил. itaətkarlıq.
İTAƏTLİ
İTAƏTSİZ

Digər lüğətlərdə