İXLAS ƏRƏB

Səmimi, sadiq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Xalis sözü ilə flektivlik baxımından qohumdur. 

İxlas dost dünyada dostuna küsməz,

Nə qədər incisə meylini kəsməz,

İgiddə qaydadı, basdığın kəsməz,

Öldürmə, qeyrətə bağışla məni!

                 (“Koroğlunun Dərbənd səfəri”) (“Bilqeys–Mehdi”)

              *

Girmişdim falçı donuna,

Yaşına-yaşına gəldüm,

Yəqin bağladum ixlasım,

Ərənlər pişinə gəldüm.

                    (Paris nüsxəsi, 8-ci məclis)

İĞRAR
İXTİLAT ƏRƏB