İXTİSASLANDIRMAQ

кил. ixtisaslaşdırmaq.
İXTİSAS
İXTİSASLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə