İYİMƏK

кил. iylənmək.
İYHAM
İYİMİŞ²

Digər lüğətlərdə