İYLƏNDİRMƏK

кил. iylətmək.
İYLƏMƏK
İYLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə