İYLƏTMƏK

icb. 1. (пис) ни акатуниз (атуниз, агалтуниз), чӀур хьуниз, гар акъахуниз себеб хьун, кутӀурун; гар акъадарун; 2. ни акализ тун, ни чӀугваз тун.
İYLƏŞMƏK
İYLİ

Digər lüğətlərdə