İZLƏTDİRMƏK

кил. izlətmək.
İZLƏMƏK
İZLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə