KÖHNƏÇİ

сущ. 1. кил. köhnəpərəst; 2. куьгьне (иски) пекер къачуз маса гудай кас.
KÖHNƏ-KÜRÜŞ
KÖHNƏÇİLİK

Digər lüğətlərdə