KÜDÜL

прил. нугъ. ттум галачир, ттум авачир, тумакь.
KÜDURƏTLİLİK
KÜFLƏ

Digər lüğətlərdə