KÜFLƏ

is.
1. bax külbə1 1-ci mənada.
2. məc. İri, yastı burun.
KÜDÜL
KÜFLƏT

Значение слова в других словарях