KƏBİNSİZLİK

сущ. никягь тахьунухь, никягь авачирвал.
KƏBİNSİZ
KƏBİR

Digər lüğətlərdə