KEÇƏ

Yunu döyüb basmaqla hazırlanan sıx qalın material. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dəli Həsən əlini Qıratın belinə çəkib onu tumarladı, keçə yəhəri onun belinə qoydu. Koroğlu yaraqlandı, Qıratı minib dəlilərə üz tutub dedi... (Paris nüsxəsi, 3-cü məclis)

*

Çobanın keçədən dörd xurcunu var idi. Koroğlu onları da alıb çiyninə saldı. Çobanın keçə papağını başına qoyub çomağını da əlinə aldı. (Paris nüsxəsi, 3-cü məclis)

KARVANQIRAN
KEÇİRİM

Значение слова в других словарях