KEÇƏLLƏMƏ

сущ. от глаг. keçəlləmək , облысение
KEÇƏLKƏRKƏS
KEÇƏLLƏMƏK

Digər lüğətlərdə