KİFAYƏTLƏNDİRİCİLİK
KİFAYƏTLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə