KİFLƏNMƏ

заплесневение
KİFİRLƏNMƏK, KİFİRLƏŞMƏK
KİFLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə