KOĞUŞ

is. Böyük ağacların gövdəsi içindəki boşluq. Güllü qız meşədə ağlaya-ağlaya gəzirdi.
Gəldi, bir ağac koğuşu tapdı, oranı özünə məskən elədi. (Nağıl).
Ağacın geniş koğuşunda yay fəsli çayçı Mürsəl bir neçə xalça salıb çay satardı. Ə.Əbülhəsən.

KOĞA
KOĞUŞLANMA

Значение слова в других словарях