KRİSTALLAŞMA

I
сущ. от глаг. kristallaşmaq , кристаллизация (процесс образования кристаллов). физ. , тех. , геол. Kristallaşma istiliyi теплота кристаллизации, kristallaşma sürəti скорость кристаллизации, kristallaşma fazaları фазы кристаллизации
II
прил. геол. кристаллизационный. Kristallaşma suyu кристаллизационная вода, kristallaşma şistliyi кристаллизационная сланцеватость
KRİSTALLAŞDIRMAQ
KRİSTALLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə