LABÜDLÜK

сущ. неизбежность, неминуемость, неотвратимость. İnqilabın labüdlüyü неизбежность революции, hadisənin labüdlüyü неизбежность события, qələbənin labüdlüyü неизбежность победы
LABÜDDƏN
LACİVƏRD

Digər lüğətlərdə