laboratoriya üsulu ilə sortluq nəzarəti

Laboratoriya müayinələrinin aparılması vasitəsilə toxumun sortluq təmizliyinin və onun müəyyən sorta mənsub olmasının təyin edilməsi

quruluşçu rejissor
layihələşdirmə tapşırığı