laxtalanan

sif. coagulant, -e

laxta
laxtalandırıcı

Digər lüğətlərdə