Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • КЬ

  ləzgi əlifbasının on altıncı hərfi; bax кьа.

  Tam oxu »
 • КЬА

  “КЬ” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

  Tam oxu »
 • КЬА

  “КЬ” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

  Tam oxu »
 • КЬАБУЛ

  хьун f. 1. məqbul olmaq, qəbul olunmaq, bəyənilmək, xoşlamaq; 2. qəbul olunmaq, daxil edilmək, götürülmək

  Tam oxu »
 • КЬАБУЛ

  хьун f. 1. məqbul olmaq, qəbul olunmaq, bəyənilmək, xoşlamaq; 2. qəbul olunmaq, daxil edilmək, götürülmək

  Tam oxu »
 • КЬАБУЛУН

  (-из, -на, -а) f. 1. müxt. mən.: qəbul etmək; дарманар кьабулун dərman qəbul etmək (içmək, atmaq); мугьман кьабулун qonaq qəbul etmək (qarşılamaq); къ

  Tam oxu »
 • КЬАБУЛУН

  (-из, -на, -а) f. 1. müxt. mən.: qəbul etmək; дарманар кьабулун dərman qəbul etmək (içmək, atmaq); мугьман кьабулун qonaq qəbul etmək (qarşılamaq); къ

  Tam oxu »
 • КЬАВАЛ

  (-ди, -да, -ар) 1. dan. küt, qanmaz, fərasətsiz (adam); 2. bax тафт.

  Tam oxu »
 • КЬАВАЛ

  (-ди, -да, -ар) 1. dan. küt, qanmaz, fərasətsiz (adam); 2. bax тафт.

  Tam oxu »
 • КЬАГЬАМ

  qəd. mömin, dindar, dinçi.

  Tam oxu »
 • КЬАГЬАМ

  qəd. mömin, dindar, dinçi.

  Tam oxu »
 • КЬАГЬАР

  bax къагьар.

  Tam oxu »
 • КЬАГЬАР

  bax къагьар.

  Tam oxu »
 • КЬАГЬУР

  bax къагьар.

  Tam oxu »
 • КЬАГЬУР

  bax къагьар.

  Tam oxu »
 • КЬАДАЙ

  f.sif. qapan, dişləyən, tutan, sərt; кьадай кицӀ элуькьдач. Ata. sözü qapan it dişini göstərməz (bax кьун¹)

  Tam oxu »
 • КЬАДАЙ

  f.sif. qapan, dişləyən, tutan, sərt; кьадай кицӀ элуькьдач. Ata. sözü qapan it dişini göstərməz (bax кьун¹)

  Tam oxu »
 • КЬАДАР

  (-ди, -да, -ар) 1. miqdar, qədər, say, kəmiyyət; 2. məc. hüdud, hədd, ölçü, hədd-hüdud; 3. qədər, qismət, tale, müqəddərat; * бес кьадар kifayət qədər

  Tam oxu »
 • КЬАДАР

  (-ди, -да, -ар) 1. miqdar, qədər, say, kəmiyyət; 2. məc. hüdud, hədd, ölçü, hədd-hüdud; 3. qədər, qismət, tale, müqəddərat; * бес кьадар kifayət qədər

  Tam oxu »
 • КЬАДАР-ГЬИСАБ

  hədd-hesab, say, miqdar; кьадар-гьисаб авачир (кьван) hədsiz-hesabsız, saysız-hesabsız, hədsiz, saysız

  Tam oxu »
 • КЬАДАР-ГЬИСАБ

  hədd-hesab, say, miqdar; кьадар-гьисаб авачир (кьван) hədsiz-hesabsız, saysız-hesabsız, hədsiz, saysız

  Tam oxu »
 • КЬАДАР-КЬИСМЕТ

  1. bax кьадар 3); 2. məc. həyat, ömür, yaşayış, güzəran; * кьадар-кьисмет сад авун evlənmək, ailə qurmaq

  Tam oxu »
 • КЬАДАР-КЬИСМЕТ

  1. bax кьадар 3); 2. məc. həyat, ömür, yaşayış, güzəran; * кьадар-кьисмет сад авун evlənmək, ailə qurmaq

  Tam oxu »
 • КЬАЗ

  “кьун¹”-un murad forması; bax кьун¹.

  Tam oxu »
 • КЬАЗ

  “кьун¹”-un murad forması; bax кьун¹.

  Tam oxu »
 • КЬАЗБУН

  (-ди, -да, -ар) suvaq, mala; кьазбун авун bax кьазбунун.

  Tam oxu »
 • КЬАЗБУН

  (-ди, -да, -ар) suvaq, mala; кьазбун авун bax кьазбунун.

  Tam oxu »
 • КЬАЗБУНУН

  (-из, -на, -а) f. suvaq çəkmək, suvaqlamaq, malalamaq; цал кьазбунун divarı suvaqlamaq.

  Tam oxu »
 • КЬАЗБУНУН

  (-из, -на, -а) f. suvaq çəkmək, suvaqlamaq, malalamaq; цал кьазбунун divarı suvaqlamaq.

  Tam oxu »
 • КЬАЗБУНЧИ

  suvaqçı, malaçı, malakeş.

  Tam oxu »
 • КЬАЗБУНЧИ

  suvaqçı, malaçı, malakeş.

  Tam oxu »
 • КЬАЗБУНЧИВАЛ

  suvaqçılıq, malaçılıq, malakeşlik.

  Tam oxu »
 • КЬАЗБУНЧИВАЛ

  suvaqçılıq, malaçılıq, malakeşlik.

  Tam oxu »
 • КЬАК¹

  (-уни, -уна, -ар) tib. sifilis; кьакунин sifilis -i [-ı].

  Tam oxu »
 • КЬАК²

  1. zool. hörümçək quşu (sərçə fəsiləsindən bir quş); 2. dəyirman təknəsi; 3. məc. qarın, gödən.

  Tam oxu »
 • КЬАК¹

  (-уни, -уна, -ар) tib. sifilis; кьакунин sifilis -i [-ı].

  Tam oxu »
 • КЬАК²

  1. zool. hörümçək quşu (sərçə fəsiləsindən bir quş); 2. dəyirman təknəsi; 3. məc. qarın, gödən.

  Tam oxu »
 • КЬАКАР

  bax къакар².

  Tam oxu »
 • КЬАКАР

  bax къакар².

  Tam oxu »
 • КЬАКЬ²

  burun dəliyində quruyub qalmış çirk (fırtıq); япун кьакь qulaq çirki.

  Tam oxu »
 • КЬАКЬ¹

  (-уни, -уна, -ар) 1. bot. pıtraq; ayıpəncəsi; ayıpəncəsi çiçəyi (ümumiyyətlə üzərində yapışqan gülləri (toxumları) olan bitki növləri və bu bitkilərin

  Tam oxu »
 • КЬАКЬ¹

  (-уни, -уна, -ар) 1. bot. pıtraq; ayıpəncəsi; ayıpəncəsi çiçəyi (ümumiyyətlə üzərində yapışqan gülləri (toxumları) olan bitki növləri və bu bitkilərin

  Tam oxu »
 • КЬАКЬ²

  burun dəliyində quruyub qalmış çirk (fırtıq); япун кьакь qulaq çirki.

  Tam oxu »
 • КЬАКЬАН

  1. hündür, uca, yüksək; кьакьан цал hündür divar; кьакьан тар hündür ağac; 2. hündür, ucaboy(lu), hündürboy(lu); кьакьан кас hündür adam; 3

  Tam oxu »
 • КЬАКЬАН

  хьун f. 1. yüksəlmək, ucalmaq, qalxmaq, yuxarıya doğru artmaq; boy atmaq; 2. məc. ucalmaq, hörmətə minmək, yüksəlmək

  Tam oxu »
 • КЬАКЬАН

  1. hündür, uca, yüksək; кьакьан цал hündür divar; кьакьан тар hündür ağac; 2. hündür, ucaboy(lu), hündürboy(lu); кьакьан кас hündür adam; 3

  Tam oxu »
 • КЬАКЬАН

  хьун f. 1. yüksəlmək, ucalmaq, qalxmaq, yuxarıya doğru artmaq; boy atmaq; 2. məc. ucalmaq, hörmətə minmək, yüksəlmək

  Tam oxu »
 • КЬАКЬАНАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. ucaltmaq, qaldırmaq, yüksəltmək (tikili və s. haqqında); 2. məc. ucaltmaq, yüksəltmək

  Tam oxu »
 • КЬАКЬАНАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. ucaltmaq, qaldırmaq, yüksəltmək (tikili və s. haqqında); 2. məc. ucaltmaq, yüksəltmək

  Tam oxu »
 • КЬАКЬАНВАЛ

  1. hündürlük, ucalıq, yüksəklik; кӀвалин кьакьанвал evin hündürlüyü; 2. məc. ucalıq, mənəvi yüksəklik, nəciblik, alicənablıq; şərəf

  Tam oxu »