Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • КА

  “К” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

  Tam oxu »
 • КАБАБ

  kabab; кабаб ягъун (кабаб чурун) kabab bişirmək; * кабаб авун (жигер, рикӀ) kabab etmək (ciyərini, ürəyini), yandırmaq, yaxmaq; кабаб хьун (рикӀ, жиге

  Tam oxu »
 • КАБАЧ

  1. buynuzsuz keçi, qapaq keçi; 2. buynuzsuz, qapaq; кабач цӀегь buynuzsuz keçi, qapaq keçi.

  Tam oxu »
 • КАБАШ

  bax кабач.

  Tam oxu »
 • КАБЕЛЬ

  kabel; телефондин кабель telefon kabeli.

  Tam oxu »
 • КАБИНЕТ

  kabinet; министррин кабинет nazirlər kabineti (hökumət).

  Tam oxu »
 • КАБИНКА

  kabinka, kiçik kabinə.

  Tam oxu »
 • КАВ

  kov, hesab, şərt; кав туш kov deyil, hesab deyil, hesabdan deyil, sayılmır.

  Tam oxu »
 • КАВАЛ

  (-ди, -да, -ар) 1. kürk; 2. məc. ağ örtük (qar haqqında); * кавалда чӀут гьатун kürkünə birə düşmək (dolmaq), təşvişə düşmək, narahat olmaq; bir yerdə

  Tam oxu »
 • КАВКАЗВИ

  qafqazlı.

  Tam oxu »
 • КАВХА

  köhn. kovxa, kəndxuda.

  Tam oxu »
 • КАВЧА

  1. abgərdən, çömçə (bax чукватӀур); тӀурунал кӀватӀиз, кавчадал чукӀуриз. Ata. sözü qaşıq-qaşıq yığır, çömçə ilə paylayır; 2

  Tam oxu »
 • КАВЫЧКА

  qram. dırnaq, dırnaq işarəsi («...»).

  Tam oxu »
 • КАГАЛ:

  кагал атун 1. bitmək, tükənmək, tamamilə işlənib qurtarmaq (ərzaq haqqında); 2. aclıq düşmək, qıtlıq (qəhətlik) düşmək, yeməyə şey tapılmamaq

  Tam oxu »
 • КАГОР

  kaqor (qırmızı desert şərabı).

  Tam oxu »
 • КАГЪАЗ

  (-ди, -да, -ар) 1. kağız; пӀапӀрусдин кагъаз papiros kağızı; кагъаздин пул kağız pul (kredit bileti); 2

  Tam oxu »
 • КАГЪАЗ-КУГЪУЗ

  top. dan. kağız-kuğuz (yazılı və ya lüzumsuz kağızlar).

  Tam oxu »
 • КАГЪАЗ-КЪЕЛЕМ

  kağız-qələm, kağız və qələm.

  Tam oxu »
 • КАГЬАЛ

  bax кагьул.

  Tam oxu »
 • КАГЬАЛВАЛ

  bax кагьулвал.

  Tam oxu »
 • КАГЬАН

  dial. bax гъайра.

  Tam oxu »
 • КАГЬАНВАЛ

  dial. bax гъайравал.

  Tam oxu »
 • КАГЬАТУН

  (-из, -на, -а) dial. bax катун.

  Tam oxu »
 • КАГЬРАБА

  1. kəhrəba; 2. кагьрабадин kəhrəbadan qayrılmış; кагьрабадин хтар kəhrəba muncuq.

  Tam oxu »
 • КАГЬУ

  (-ди, -да, -яр) bot. kahı (tərəvəz bitkisi); кагьудин kahı -i [-ı].

  Tam oxu »
 • КАГЬУЛ

  tənbəl, başısoyuq, ərincək, əringən; ağırtərpənən, tələsməyən; kahal, kahıl (dan.); кагьул итим tənbəl adam; кагьул яц tənbəl öküz

  Tam oxu »
 • КАГЬУЛ

  хьун f. tənbəl olmaq, tənbəlləşmək, kahıllaşmaq.

  Tam oxu »
 • КАГЬУЛВАЛ

  1. tənbəllik; kahallıq, kahıllıq (dan.); 2. dan. başısoyuqluq, səhlənkarlıq; кагьулвал авун a) tənbəllik etmək, kahıllıq etmək; b) başısoyuqluq etmək,

  Tam oxu »
 • КАГЬУЛВАЛУН

  bax кагьулвал (кагьулвал авун).

  Tam oxu »
 • КАГЬУЛВИЛЕЛДИ

  bax кагьулдаказ.

  Tam oxu »
 • КАГЬУЛДАКАЗ

  zərf tənbəlcəsinə, tənbəl-tənbəl, laqeydcəsinə, kahılcasına.

  Tam oxu »
 • КАГЬУЛДИЗ

  bax кагьулдаказ.

  Tam oxu »
 • КАДАРУН

  dial. 1. bax гадарун; 2. bax акадарун.

  Tam oxu »
 • КАЗАК

  tar. kazak, qazaq.

  Tam oxu »
 • КАЗАКВАЛ

  tar. kazaklıq.

  Tam oxu »
 • КАЗАР

  bax газар.

  Tam oxu »
 • КАЗАРМА

  kazarma, qışla.

  Tam oxu »
 • КАЗНА

  köhn. tüfəng.

  Tam oxu »
 • КАИНАТ

  kainat; aləm, dünya.

  Tam oxu »
 • КАЙ

  dan. bax кайи.

  Tam oxu »
 • КАЙВАНИ

  1. həyat yoldaşı; arvad, zövcə, övrət, keyvani (fars.); 2. qulluqçu qadın; 3. evdar qadın.

  Tam oxu »
 • КАЙВАНИВАЛ

  arvadlıq, zövcəlik, övrətlik.

  Tam oxu »
 • КАЙИ

  “кун¹” dan f.sif. 1. yanmış, yanıq; кайи ни yanıq qoxusu; кайи чка bədənin yanmış yeri, yanıq, zədə; 2

  Tam oxu »
 • КАКА

  (-ди, -да, -яр) 1. yumurta; вечрен кака toyuq yumurtası; 2. какадин yumurta -i [-ı]; какадин къиб yumurta sarısı; какадин лаз yumurta ağı; * кака гала

  Tam oxu »
 • КАКАВ

  dan. bax какао.

  Tam oxu »
 • КАКАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. qarışdırmaq; 2. qarışıq salmaq, dolaşıq salmaq, səhv salmaq; 3. çaşdırmaq, karıxdırmaq, duruxdurmaq, qarıxdırmaq; 4

  Tam oxu »
 • КАКАДРУН

  bax какадарун.

  Tam oxu »
 • КАКАДУ

  zool. kakadu (Malayya tutuquşusu); какадудин kakadu -i [-ı].

  Tam oxu »
 • КАКАО

  kakao.

  Tam oxu »
 • КАКАТАЙВАЛ

  bax акатайвал.

  Tam oxu »