Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • УЬ

  ləzgi əlifbasının iyirmi doqquzuncu hərfi.

  Tam oxu »
 • УЬ-УЬ

  təql. quqquluqu (xoruz banı); уь-уь авун (уь-уь ягъун) quqquluqu etmək, banlamaq.

  Tam oxu »
 • УЬГУЬН

  (-вез, -вена, -уьг) f. sürtmək.

  Tam oxu »
 • УЬГУЬН

  (-вез, -вена, -уьг) f. sürtmək.

  Tam oxu »
 • УЬГЬУЬ²

  təql. öhö, öhö-öhö (öskürərkən çıxan səs); уьгьуь-уьгьуь авун bax уьгьуь¹ (уьгьуь ягъун).

  Tam oxu »
 • УЬГЬУЬ¹

  (-ди, -да, -яр) öskürək, öskürtü; уьгьуь акатун (уьгьуь атун) öskürək tutmaq, öskürmək; уьгьуь гъун öskürək gətirmək, öskürtmək, öskürəyə səbəb olmaq;

  Tam oxu »
 • УЬГЬУЬ²

  təql. öhö, öhö-öhö (öskürərkən çıxan səs); уьгьуь-уьгьуь авун bax уьгьуь¹ (уьгьуь ягъун).

  Tam oxu »
 • УЬГЬУЬ¹

  (-ди, -да, -яр) öskürək, öskürtü; уьгьуь акатун (уьгьуь атун) öskürək tutmaq, öskürmək; уьгьуь гъун öskürək gətirmək, öskürtmək, öskürəyə səbəb olmaq;

  Tam oxu »
 • УЬГЬУЬ²

  təql. öhö, öhö-öhö (öskürərkən çıxan səs); уьгьуь-уьгьуь авун bax уьгьуь¹ (уьгьуь ягъун).

  Tam oxu »
 • УЬГЬУЬ¹

  (-ди, -да, -яр) öskürək, öskürtü; уьгьуь акатун (уьгьуь атун) öskürək tutmaq, öskürmək; уьгьуь гъун öskürək gətirmək, öskürtmək, öskürəyə səbəb olmaq;

  Tam oxu »
 • УЬГЬУЬДХЪАЧ

  bot. öskürəkotu.

  Tam oxu »
 • УЬГЬУЬДХЪАЧ

  bot. öskürəkotu.

  Tam oxu »
 • УЬГЬУЬДХЪАЧ

  bot. öskürəkotu.

  Tam oxu »
 • УЬЖ:

  уьж авун iki adam arasında düşməncəsinə münasibət yaratmaq, ləc salmaq; aralarını vurmaq, vuruşdurmaq; küsüşdürmək; * уьж къахчун öc almaq, intiqam al

  Tam oxu »
 • УЬЖ:

  уьж авун iki adam arasında düşməncəsinə münasibət yaratmaq, ləc salmaq; aralarını vurmaq, vuruşdurmaq; küsüşdürmək; * уьж къахчун öc almaq, intiqam al

  Tam oxu »
 • УЬЖ

  хьун f. 1. düşmən olmaq, yola getməmək, ləc düşmək, ləcləşmək (dan.); 2. mübahisə etmək, çəkişmək, tutaşmaq, öcəşmək

  Tam oxu »
 • УЬЖ

  хьун f. 1. düşmən olmaq, yola getməmək, ləc düşmək, ləcləşmək (dan.); 2. mübahisə etmək, çəkişmək, tutaşmaq, öcəşmək

  Tam oxu »
 • УЬЖВАЛ

  düşmənlik, düşməncəsinə münasibət; ədavət.

  Tam oxu »
 • УЬЖВАЛ

  düşmənlik, düşməncəsinə münasibət; ədavət.

  Tam oxu »
 • УЬЗДЕН

  (-ди, -да, -ар) tar. özdən; sərbəst kəndli.

  Tam oxu »
 • УЬЗДЕН

  (-ди, -да, -ар) tar. özdən; sərbəst kəndli.

  Tam oxu »
 • УЬЗЕНГ

  (-ди, -да, -ар) üzəngi; * уьзенгар чуькьуьн qulaqburması vermək.

  Tam oxu »
 • УЬЗЕНГ

  (-ди, -да, -ар) üzəngi; * уьзенгар чуькьуьн qulaqburması vermək.

  Tam oxu »
 • УЬЗУЬМ

  (-ди, -да, -ар) uzüm; уьзуьмдин üzüm -i[-ı]; уьзуьмдин кул üzüm salxımı; * уьзуьмрин чӀере a) üzüm ağacı, tənək, meynə; b) üzüm talvarı; bax ципицӀ

  Tam oxu »
 • УЬЗУЬМ

  (-ди, -да, -ар) uzüm; уьзуьмдин üzüm -i[-ı]; уьзуьмдин кул üzüm salxımı; * уьзуьмрин чӀере a) üzüm ağacı, tənək, meynə; b) üzüm talvarı; bax ципицӀ

  Tam oxu »
 • УЬЗУЬМЧИ

  üzümçü.

  Tam oxu »
 • УЬЗУЬМЧИ

  üzümçü.

  Tam oxu »
 • УЬЗУЬМЧИВАЛ

  üzümçülük; уьзуьмчивилин üzümçülük -i [-ı].

  Tam oxu »
 • УЬЗУЬМЧИВАЛ

  üzümçülük; уьзуьмчивилин üzümçülük -i [-ı].

  Tam oxu »
 • УЬЗУЬР

  1. üzr; уьзуьр кӀан хьун (уьзуьр тӀалабун) üzr istəmək (diləmək), üzrxahlıq etmək, bağışlanmasını xahiş etmək; 2

  Tam oxu »
 • УЬЗУЬР

  1. üzr; уьзуьр кӀан хьун (уьзуьр тӀалабун) üzr istəmək (diləmək), üzrxahlıq etmək, bağışlanmasını xahiş etmək; 2

  Tam oxu »
 • УЬКВЕБА

  bax эквеба.

  Tam oxu »
 • УЬКВЕБА

  bax эквеба.

  Tam oxu »
 • УЬКНЕЛДИ

  səhərədək, səhərəcən, səhərə kimi.

  Tam oxu »
 • УЬКНЕЛДИ

  səhərədək, səhərəcən, səhərə kimi.

  Tam oxu »
 • УЬКНЕН

  dial. 1. səhər, sübh, sabah; уькнен хьун sabah açılmaq, səhər açılmaq, gündüz başlamaq; 2. səhər -i [-ı]; уькнен ахвар səhər yuxusu; 3

  Tam oxu »
 • УЬКНЕН

  dial. 1. səhər, sübh, sabah; уькнен хьун sabah açılmaq, səhər açılmaq, gündüz başlamaq; 2. səhər -i [-ı]; уькнен ахвар səhər yuxusu; 3

  Tam oxu »
 • УЬКНЕНЛАЙ

  zərf səhərdən, sabahdan, sabah başlanandan bəri.

  Tam oxu »
 • УЬКНЕНЛАЙ

  zərf səhərdən, sabahdan, sabah başlanandan bəri.

  Tam oxu »
 • УЬКНЕХЪ-УЬКНЕХЪ

  zərf səhər-səhər, sabah-sabah, səhər tezdən, sübh ertədən.

  Tam oxu »
 • УЬКНЕХЪ-УЬКНЕХЪ

  zərf səhər-səhər, sabah-sabah, səhər tezdən, sübh ertədən.

  Tam oxu »
 • УЬКУЬ

  dial. bax экуь.

  Tam oxu »
 • УЬКУЬ

  dial. bax экуь.

  Tam oxu »
 • УЬКӀУЬ

  bax уьцӀуь.

  Tam oxu »
 • УЬКӀУЬ

  bax уьцӀуь.

  Tam oxu »
 • УЬКӀУЬ

  bax уьцӀуь.

  Tam oxu »
 • УЬЛ

  (-уь, -е, -ер) dial. bax вил¹.

  Tam oxu »
 • УЬЛ

  (-уь, -е, -ер) dial. bax вил¹.

  Tam oxu »
 • УЬЛГУЬЧ

  (-ди, -да, -ар) ülgüc.

  Tam oxu »
 • УЬЛГУЬЧ

  (-ди, -да, -ар) ülgüc.

  Tam oxu »