Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ХЪ²

  ön şəkilçi (prefiks); хъфин (“фин”in təkr. tərzi); хъхьун (“хьун”un təkr. tərzi); хъфена (фена); хъвач (вач); хъша (ша)

  Tam oxu »
 • ХЪ¹

  ləzgi əlifbasının otuz ikinci hərfi; bax хъа.

  Tam oxu »
 • ХЪА

  “ХЪ” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

  Tam oxu »
 • ХЪА

  “ХЪ” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

  Tam oxu »
 • ХЪАВУН

  1. bax хъувун; 2. “авун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • ХЪАВУН

  1. bax хъувун; 2. “авун”-un təkr. tərzi.

  Tam oxu »
 • ХЪАЛАШ

  (-ди, -да, -ар) 1. ot-alaq basmış yer, alaqlıq; 2. böyük alaq otu.

  Tam oxu »
 • ХЪАЛАШ

  (-ди, -да, -ар) 1. ot-alaq basmış yer, alaqlıq; 2. böyük alaq otu.

  Tam oxu »
 • ХЪАЛХЪАМ

  (-ди, -да, -ар) 1. oyuq, çala, çuxur; koğuş, ovuq; 2. çuxur, batıq, yuva; вилин хъалхъам bax вил¹; вилер хъалхъамдиз хъфин gözləri çuxura düşmək, gözl

  Tam oxu »
 • ХЪАЛХЪАМ

  (-ди, -да, -ар) 1. oyuq, çala, çuxur; koğuş, ovuq; 2. çuxur, batıq, yuva; вилин хъалхъам bax вил¹; вилер хъалхъамдиз хъфин gözləri çuxura düşmək, gözl

  Tam oxu »
 • ХЪАЛХЪАС

  (-ди, -да, -ар) zool. tısbağa, bağa; хъалхъасдин tısbağa -i [-ı]; гьуьлуьн хъалхъас dəniz tısbağası; хъалхъас къиб bax хъалхъас

  Tam oxu »
 • ХЪАЛХЪАС

  (-ди, -да, -ар) zool. tısbağa, bağa; хъалхъасдин tısbağa -i [-ı]; гьуьлуьн хъалхъас dəniz tısbağası; хъалхъас къиб bax хъалхъас

  Tam oxu »
 • ХЪАМА

  (-ди, -да, -яр) 1. anac qoyun, qoca qoyun; 2. məc. kobud, bacarıqsız, kütbeyin adam haqqında; 3. məc

  Tam oxu »
 • ХЪАМА

  (-ди, -да, -яр) 1. anac qoyun, qoca qoyun; 2. məc. kobud, bacarıqsız, kütbeyin adam haqqında; 3. məc

  Tam oxu »
 • ХЪАМАШ

  kobud, bacarıqsız, kütbeyin (kişi).

  Tam oxu »
 • ХЪАМАШ

  kobud, bacarıqsız, kütbeyin (kişi).

  Tam oxu »
 • ХЪАП

  bax къап¹.

  Tam oxu »
 • ХЪАП

  bax къап¹.

  Tam oxu »
 • ХЪАПА-ХЪАП

  zərf dan. birdən, gözlənilmədən, xəbərsiz.

  Tam oxu »
 • ХЪАПА-ХЪАП

  zərf dan. birdən, gözlənilmədən, xəbərsiz.

  Tam oxu »
 • ХЪАПАЦАЙ

  dan. kobud, qaba (adam).

  Tam oxu »
 • ХЪАПАЦАЙ

  dan. kobud, qaba (adam).

  Tam oxu »
 • ХЪАПӀ

  (-уни, -уна, -ар) gəyirmə, gəyirik, gəyirti; хъапӀ ягъун gəyirmək.

  Tam oxu »
 • ХЪАПӀ

  (-уни, -уна, -ар) gəyirmə, gəyirik, gəyirti; хъапӀ ягъун gəyirmək.

  Tam oxu »
 • ХЪАР

  dəmyə, suvarılmayan yer.

  Tam oxu »
 • ХЪАР

  dəmyə, suvarılmayan yer.

  Tam oxu »
 • ХЪАРТ-ХЪУРТ

  1. təql. dan. qart-qurt (anlaşılmaz danışıq səsi); хъарт-хъурт авун qart-qurt eləmək, anlaşılmaz səslər çıxarmaq; pis danışmaq (bir dildə); 2

  Tam oxu »
 • ХЪАРТ-ХЪУРТ

  1. təql. dan. qart-qurt (anlaşılmaz danışıq səsi); хъарт-хъурт авун qart-qurt eləmək, anlaşılmaz səslər çıxarmaq; pis danışmaq (bir dildə); 2

  Tam oxu »
 • ХЪАРХЪ

  (-уни, -уна, -ар) 1. qərzəyi soyulmamış qoz, göy qoz; 2. pal, qərzək, cıbırıq (təzə qozun üst göy qabığı); хъархъар алудун qərzəyini soymaq, qərzəkləm

  Tam oxu »
 • ХЪАРХЪ

  (-уни, -уна, -ар) 1. qərzəyi soyulmamış qoz, göy qoz; 2. pal, qərzək, cıbırıq (təzə qozun üst göy qabığı); хъархъар алудун qərzəyini soymaq, qərzəkləm

  Tam oxu »
 • ХЪАРХЪАН

  ağac gövdəsində bitən ot.

  Tam oxu »
 • ХЪАРХЪАН

  ağac gövdəsində bitən ot.

  Tam oxu »
 • ХЪАРХЪАР

  1. qıjıltı, qıjıltı səsi; хъархъар авун qıjıldamaq (sürətlə, səslə axan çay haqqında); 2. “хъархъ”ın cəmi (bax хъархъ)

  Tam oxu »
 • ХЪАРХЪАР

  1. qıjıltı, qıjıltı səsi; хъархъар авун qıjıldamaq (sürətlə, səslə axan çay haqqında); 2. “хъархъ”ın cəmi (bax хъархъ)

  Tam oxu »
 • ХЪАРХЪУН

  1. “хъархъ” söz. sif.; хъархъун тар qoz ağacı; хъархъун тарар пехъерин зегьмет я. Ata. sözü qoz ağacının yayılmasına qarğalar səbəb olur; хъархъун мур

  Tam oxu »
 • ХЪАРХЪУН

  1. “хъархъ” söz. sif.; хъархъун тар qoz ağacı; хъархъун тарар пехъерин зегьмет я. Ata. sözü qoz ağacının yayılmasına qarğalar səbəb olur; хъархъун мур

  Tam oxu »
 • ХЪАРЦИХЪВЕН

  dial. zool. danadişi.

  Tam oxu »
 • ХЪАРЦИХЪВЕН

  dial. zool. danadişi.

  Tam oxu »
 • ХЪАТУХ

  bax къатух.

  Tam oxu »
 • ХЪАТУХ

  bax къатух.

  Tam oxu »
 • ХЪАЧ²

  istehza, rişxənd, lağ, ələ salma, masqara; хъач авун bax хъачун.

  Tam oxu »
 • ХЪАЧ¹

  (хъчади, хъчада, хъчар) 1. ot; чӀуру хъач alaq otu, alaq; 2. göyərti, göy, tərə, pencər; хъчарин афар göyərti qutabı; 3

  Tam oxu »
 • ХЪАЧ²

  istehza, rişxənd, lağ, ələ salma, masqara; хъач авун bax хъачун.

  Tam oxu »
 • ХЪАЧ¹

  (хъчади, хъчада, хъчар) 1. ot; чӀуру хъач alaq otu, alaq; 2. göyərti, göy, tərə, pencər; хъчарин афар göyərti qutabı; 3

  Tam oxu »
 • ХЪАЧ-МАЧ

  bax хъач-хъуч.

  Tam oxu »
 • ХЪАЧ-МАЧ

  bax хъач-хъуч.

  Tam oxu »
 • ХЪАЧ-ХЪУЧ

  müxtəlif göyərtilər, səbzəvat, göy-göyərti; müxtəlif növ ot bitkiləri.

  Tam oxu »
 • ХЪАЧ-ХЪУЧ

  müxtəlif göyərtilər, səbzəvat, göy-göyərti; müxtəlif növ ot bitkiləri.

  Tam oxu »
 • ХЪАЧУН

  (-из, -на, хъач ая) f. 1. lağ etmək (eləmək), ələ salmaq, lağa qoymaq, masqaraya qoymaq; 2. aldatmaq, tovlamaq, kələk gəlmək, barmağına dolamaq

  Tam oxu »
 • ХЪАЧУН

  (-из, -на, хъач ая) f. 1. lağ etmək (eləmək), ələ salmaq, lağa qoymaq, masqaraya qoymaq; 2. aldatmaq, tovlamaq, kələk gəlmək, barmağına dolamaq

  Tam oxu »