MÜMKÜN

\[alm. Kontingent; fr.=ing. Contingent; lat. Contingens; osm. tr. ىِّ \] – nə zəruri, nə də imkansız olan, yəni nə olmayan nə də mütləq olan.
MÜLKİYYƏT
MÜMTƏNİ

Значение слова в других словарях