MÜNTƏZƏM

MÜNTƏZƏM – HƏRDƏNBİR Onu müntəzəm surətdə becərmək, həm də becərmək deyil, nazını çəkmək lazımdır (Ə.Vəliyev); Hərdənbir imkan düşəndə Mərdəkandan Moskvaya gül də aparıram (C.Əmirov).

MÜNTƏZƏM – VAXTAŞIRI Petrus sol ayağı üstə geri dönüb müntəzəm addımlarla uzaqlaşdı (M.İbrahimov); Anam vaxtaşırı məni başa çıxırdı (S.Qədirzadə).

MÜNAQİŞƏ
MÜRƏKKƏB

Значение слова в других словарях