müqəddəslik

müqəddəslik
müqəddəs
müqəddimə

Digər lüğətlərdə