MƏFKURƏ

\[ər.\] кил. ideologiya.
MƏFHUM
MƏFKURƏLİ

Digər lüğətlərdə