MƏNƏVİ

Ərəbcə məna sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MƏNAFE
MƏNFUR

Digər lüğətlərdə