mal-qara ötürən

Mal-qaranı, yük və ya minik heyvanlarını yoldan keçirən şəxs

mal
mal məhsulu