mehribanlaşmaq

mehribanlaşmaq
mehribanlaşma
mehribanlıq

Digər lüğətlərdə